If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Co to jest alfa i w jaki sposób ją generujemy?

10 Lis 2017,

Zysk inwestora w perspektywie długoterminowej jest tworzony poprzez dwie składowe.

Pierwszą z nich to alfa, która jest miarą zdolności do generowania zysków bez względu na pomyślne okoliczności rynkowe. Można tedy powiedzieć, że wysokość alfy jest miarą zdolności inwestora. Druga częścią składową jest beta, która mówi nam o wysokości dźwigni zastosowanej w trakcie handlu. Mówi nam również o ryzykowności instrumentów, którymi handlujemy. W ramach wskaźnika beta inwestor podejmuje decyzję, jak duże rynkowe ryzyko chce na siebie wziąć.

W funduszy Charles Bridge generujemy zyski praktycznie wyłącznie z alfy, przy czym czułość na ruchy rynkowe mamy stosunkowo niską.

Sposobów na generowanie alfy jest wiele – w tej serii artykułów skupię się na tych, do których mi najbliżej, i które wykorzystujemy w funduszu na co dzień.

Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom generowania alfy:

 

1. CONTANGO

Contango bezsprzecznie należy do najbardziej ulubionych i najczęściej używanych źródeł alfy. W kolejnych odcinkach tego cyklu będziemy studiowali Contango szczegółowo. Jednak już w tym momencie chciałbym przedstawić podstawowe założenia Contango i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest ciekawym źródłem dochodów.

Contango to sytuacja, gdy cena spotowa danego towaru jest niższa od ceny przyszłych kontraktów (kontrakty futures). Jeśli handlujecie towarami albo spreadami kalendarzowymi, znajcie Contango. Contango można w skrócie określić jako koszty magazynowania. Ci z Was, którzy handlujecie walutami albo obligacjami, możecie wyobrazić sobie contango jako pozytywne odsetkowe carry.

Poniższy obrazek przedstawia krzywą struktury oczekiwań dla future VIX. Rynek jest contango, co jest typowe w wypadku okresu o niskiej zmienności.

Termínová křivka VIX futures

Obr.1: Krzywa struktury oczekiwać VIX futures dnia 6.11.2017 (źródło: spreadcharts.com)

 

Za kolejny przykład niech posłuży rynek ropy. Cena ropy w ciągu ostatnich dziesięciu lat praktycznie nie uległa zmianie (na początku roku 2007 cena ropy poruszała się od 50 do 55 USD za baryłkę, czyli podobnie jak ma to miejsce dziś), teoretyczny zysk z contango za dany okres czasu wynosi koło 80%, co daje alfę w wysokości 6% p.a.

Rynek, który jest contango długoterminowo, staje się dochodowy sam przez się – praktycznie jest możliwe księgować zyski, bez tego aby cena instrumentu bazowego uległa zmianie.

Contango histogram - VIX futures

Obr.2: Contango – histogram częstotliwości w okresie ostatnich 5 lat (źródło: spreadcharts.com)

Z histogramu wynika, że w okresie minionych pięciu lat był rynek VIX futures ponad 90% czasu contango.

 

2. TRACKING ERROR

Pojęcie tracking error nie jest oficjalnym określeniem. Tę nazwę stworzyliśmy w funduszu Charles Bridge jako określenie efektu rozpadu lewarowanych ETFów, polegającym na pomnażaniu dziennych zmian w cenie instrumentu bazowego. Ilustrując to na konkretnym przykładzie, chodzi o efekt, kiedy cena instrumentu bazowego wzrośnie w trakcie pierwszego dnia z wartości 100 na wartość 125, aby później dnia drugiego zmalała ponownie do wartości 100, to 2x lewarowany instrument ETF wzrośnie pierwszego dnia na wartość 150 a drugiego dnia zmaleje do wartości 90. Ową różnicę (między wartościami 100 i 90) nazywamy jako tracking error. Widzimy, że o ile jesteśmy short na instrumencie lewarowanym, sytuacja się powtarza. Nie potrzebujemy zmiany w instrumencie bazowym, żeby w dwa dni wygenerować alfę o wysokości 10%.

Tracking error páková ETF

Obr.3: Tracking error na lewarowanych ETFach

 

 

 

3. ARBITRAŻ STATYSTYCZNY

W wypadku niektórych rodzajów aktywów dystrybucja prawdopodobieństwa nabywania wartości tylko w określonych przedziałach, jest całkiem spora. Można obliczyć wielkość tego prawdopodobieństwa. Czasami można też stwierdzić, że ruch cen jednego aktywa jest z punktu widzenia statystyki nadzwyczajny, w stosunku do ruchu ceny drugiego aktywa. W takich wypadkach można handlować albo tylko jednym aktywem albo nawet obiema aktywami we wzajemnej korelacji. Na przykład możemy kupić akcje albo obligacje firm wydobywających ropę, równocześnie sprzedając kontrakty futures na ropę. W wypadku akcji i obligacji zyskujemy dywidendę lub kupony, natomiast shortując ropę profitujemy z contango.

 

 

4. ANOMALIE FUNDAMENTALNE

Różnymi klasami aktywów można handlować na podstawie różnych wiadomości i założeń fundamentalnych. Na rynku z towarami jest obecna zasada popytu i podaży, obligacje powinny odzwierciedlać oczekiwane zachowania banków centralnych, wzrostu ekonomicznego i inflacji, indeksy akcji pokazują zachowanie zysków, premii za ryzyko i stóp dyskontowych. Jest możliwy do wskazania obszar cen aktywów, w którym można cenę nazwać ceną uczciwą. Cena powinna nabywać wartości w tym obszarze. Jeśli nastąpi nagła fluktuacja w cenie, w wyniku której cena opuści obszar równowagi, aktywny inwestor powinien przeprowadzić taki krok, aby zamknąć pozycję z zyskiem (stworzyć alfę), gdy cena powróci do stanu równowagi. Handlując w obrębie stanu równowagi – w obrębie uczciwej ceny – można księgować zyski bez tego, aby doszło do długofalowej zmiany ceny instrumentu bazowego.

 

 

5. OPCJE

Strategie opcyjne są świetnym źródłem alfy. Zarówno w wypadku sprzedaży, jak również kupna opcji, odpowiednio dobrana strategia możne nam przynieść zysk nawet w wypadku, że cena instrumentu bazowego stagnuje. Typowymi strategiami opcyjnymi są strategie covered call, iron condor, sprzedaż opcji put. Korzystamy również ze strategii hedgingowych, które działają tak, że kupujemy akcję, równocześnie czas od czasu kupując put opcję (w czasie niskiej zmienności). W następnych odcinkach pokażę Państwu, jakie strategie opcyjne i dla jakich instrumentów zazwyczaj wybieramy.

 

 

6. OPŁATY TRANSAKCYJNE

Jeden z rozdziałów tego cyklu chciałbym również poświęcić wpływowi opłat transakcyjnych na wyniki inwestora. Z rosnącą frekwencją zleceń inwestycyjnych rośnie również wpływ opłat transakcyjnych. Udało nam się rozwinąć również strategie, które dodają płynność rynkowi a zatem koszty transakcyjne są ujemne. W wypadku tych strategii to giełda płaci nam, a nie my giełdzie czy brokerom. Nawet to jest możliwy sposób do generowania alfy. Dodam jednak, że ta forma jej generowania to dla nas obszar marginalny. Generowanie alfy wyłącznie z opłat transakcyjnych to domena tradingu o wysokiej częstotliwości (HFT), w obszarze którego nie działamy.

 

 

7. INNE

Ta lista źródeł alfy oczywiście nie jest kompletna. Istnieją również kolejne, jak np. stock-picking, long/short strategie i inne. Jak już wspomniałem na początku, zamierzam skupić się na obszarach, w których mamy doświadczenie.

Jednakże, jeżeli jesteście zainteresowani jakimś konkretnym obszarem, napiszcie o tym do nas. My zastanowimy się, że mamy coś do powiedzenia w tym temacie, załączymy go również do tej serii artykułów.

 

 

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *