If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Co to jest alfa i w jaki sposób ją generujemy? (2/2)

16 Lis 2017,

W zeszłym artykule przeanalizowaliśmy różne możliwości generowania zysków alfa na rynkach finansowych. Widzieliśmy, że tych możliwości jest sporo, stosując różne strategie na różnych instrumentach bazowych.

Jest powód, dla którego ten i kilka przyszłych odcinków tego cyklu artykułów chciałbym poświęcić tematowi konsekwentnego handlu opcjami na VIX, tzn. nie bezpośrednio VIX, ale ETFów i ETNów z nim powiązanych. Jest to spowodowane tym, że VIX i jego derywaty przechodzą prawie wszystkie założenia do generowania alfy.

Powtórzmy zatem poszczególne tematy, o których rozmawialiśmy w zeszłym odcinku i pod kątem VIX. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że z punktu widzenia generowania alfy jest to propozycja bardzo ciekawa.

 

1) Contango – struktura oczekiwać VIXu oferuje najwyższe wartości contango w perspektywie długoterminowej. Miesięczny dochód z alfy porusza się na poziomie 5% a nawet wyższym. Wykres struktury oczekiwań kontraktu futures indeksu VIX pokazywałem Państwu w zeszłym odcinku. Na poniższym zdjęciu widzimy obecną wartość procentową contango. (Jest ona wyrażona jako różnica procentowa między grudniowym i listopadowym kontraktem.) Obecnie wynosi ona 9,89 %.

Contago na VIX futures

Wykres nr. 1.: Wykres oddający przebieg contango za ostatni rok – obliczenie było wykonane jako różnica między kolejnym i obecnym kontraktem futures (źródło:  spreadcharts.com)

 

2) Tracking error – wysoka zmienność między dobowa wartości VIX gwarantuje bardzo wysoki tracking error, rzędu nawet 5% miesięcznie. Wyższą wartość tracking error proponują tylko np. 3x lewarowane ETFy na wydobywców złota.

Pokażmy sobie z ciekawości porównanie lewarowanego i nielewarowanego instrumentu. Na tym przykładzie będzie chodziło o ETF/ETN związane z indeksem VIX. Nielewarowany to VXX a lewarowany UVXY.

Widać na wykresie, że nawet w stosunkowo krótkim okresie czasu (chodzi o okres sierpień – pierwsza połowa września), dochodzi do znaczącego rozproszenia cen na obu instrumentach, właśnie ze względu na stosunkowo wysoką zmienność między dobową. Zauważcie, że VXX na końcu analizowanego przez nas okresu wykazuje podobne wartości jak na początku (-0,47%), czego nie można powiedzieć o UVXY, który znacząco maleje (-16,45%). Różnicę widać wyraźnie pomimo tego, że chodzi o krótki przedział czasowy.

 

Wykres nr. 2.: Tracking error występujący między lewarowanym i nielewarowanym rynkiem – okres 4.8. – 12.9.2017 (źródło: yahoo.com)

 

3) Arbitraż statystyczny – VIX, na podstawie danych historycznych, można statystycznie stosunkowo dobrze opisać. Możemy określić prawdopodobieństwo sukcesu w momencie otwarcia pozycji. Handel na VIXie generuje najwyższy dochód oczyszczony od ryzyka, przy otwarciu pozycji krótkiej na poziomie dwu i więcej odchyleń standardowych. W ramach naszego funduszu korzystamy z własnego oprogramowania, które pomaga nam obrać najlepszy moment wejścia. W kolejnych odcinkach tej serii artykułów powiem Państwu, na jakich zasadach on działa, jak również dalsze niezbędne założenia dobrego momentu otwarcia pozycji.

Istnieje również ścisłe powiązanie między dziennymi zmianami na indeksach S&P 500 i VIX, co umożliwia handel parami.

S&P500 vs. VIX

Wykres nr. 3.: Porównanie rozwoju na rynku akcji – na indeksie S&P 500 i indeksie zmienności VIX w latach 2000-2017 (źródło: yahoo.com, obliczenie własne)

 

4) Anomalie fundamentalne – VIX wykazuje ścisłą korelację z wiadomościami fundamentalnymi, przede wszystkim zaś z tymi, które wyrażone są na poziomie spreadów high yield obligacji. Krótkotrwałe odchylenia od stanu równowagi rynkowej są spowodowane chwilowym sentymentem w odpowiedzi na decyzje banków centralnych czy na wiadomości polityczne. Czasami zaoferują możliwość aktywnego kierowania albo okazyjne zagranie.

 

5) Opcje – płynność na opcjach, z punktu widzenia opcji krótkoterminowych jest bardzo dobra. Ogólnie rzecz biorąc nie bywa problemów ani z dostępnością cen wykonania ani z wygaśnięciami opcji. Niewygoda niższej płynności i większych spreadów u opcji o dalekim wygaśnięciu jest niejako neutralizowana przez możliwość handlowania ciekawymi strategiami opcyjnymi, które są w stanie eliminować nieudogodnienia, występujące w krótkoterminowym handlu VIXem. (Bardzo wysoka zmienność).

 

Jak widać, VIX i jego pochodne bardzo dobrze wychodzą we wszystkich punktach, które założyliśmy jako podstawę do generowania alfy. W następnym odcinku szczegółowo przeanalizuję contango i zapoznam Państwa z konstrukcją ETFów/ETNów związanych z VIXem.

 

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *