If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
 • pl
  • cs
  • en
Menu

Mało skuteczne ETFy i strategia opcyjna long put

1 Lut 2018,

W poprzednich odcinkach tej serii tłumaczyłem wam podstawy strategii zupełnego shortu ETFu, jak również strategię naked short call („nagie” opcje short call). Obie z powyższych strategii można wykorzystać w wypadku spadku ceny bazowego ETFu i osiągać przez to ciekawe zyski. Jednakże – i to też omówiliśmy – kosztem ryzyka ewentualnie nieograniczonej straty. Zawsze potrzebny jest plan jak działać, jeżeli sytuacja na rynku przybrała by dla nas niekorzystny rozwój.

W dzisiejszym odcinku przedstawię wam jedną z podstawowych strategii opcyjnych, którą jest kupno opcji put – czyli long put. Jak to już sobie wytłumaczyliśmy, opcję jako taką cechuje asymetria praw (dla kupującego) i obowiązków (dla sprzedającego). Za prawo (kupna lub sprzedaży) płaci kupujący sprzedającemu premię opcyjną, która zarazem jest dla kupującego najwyższą możliwą stratą w danej transakcji. Przeciwnie sprzedający otrzymuje premię opcyjną, która zobowiązuje go wobec kontrahenta – czyli wobec kupującego – sprzedać mu bądź kupić od niego pewną ilość instrumentu bazowego. Opisana relacja jest zatem asymetryczna.

Ale dość już teorii.

Strategia opcyjna long put po prostu uprawnia was – jako kupujących takiej opcji – sprzedać (czyli spekulować na spadek) pewnej ilości instrumentu bazowego w ramach danego czasu aż do wygaśnięcia tej opcji. Nabywając opcję wpłacacie sprzedającemu pewną kwotę (premię opcyjną), która jest dla was zarazem najwyższą możliwą stratą w danej transakcji.

Pokażmy to sobie na przykładzie na instrumencie VXX.

Obecny rozwój (przez ostatnie kilka miesięcy) wygląda tak:

 

Vývoj instrumentu VXX (2017-doposud) (zdroj: TD Ameritrade)

Obr.1: Rozwój instrumentu VXX (2017-do dziś) (źródło: TD Ameritrade)

 

Powiedzmy, że przewidujecie, że jego cena w dalszym ciągu będzie malała. (Zaznaczam, że chodzi o modelowy przykład, w rzeczywistości w stanie tak zaniżonej zmienności, jak obecnie nadal wyczekuję dobrego momentu do wejścia na short. O możliwościach wejść z punktu widzenia stosownego czasu powiemy sobie w którymś z kolejnych odcinków.)

Ustalę ramę czasową powiedzmy do stycznia 2019 (czyli JAN19), aby w pełni mogły się ujawnić niskie skuteczności ETFów (o których rozmawialiśmy w zeszłych rozdziałach) a rynek miał wystarczająco dużo czasu i przestrzeni na dalszy spadek.

 

Opce VXX: JAN2019 (zdroj: TD Ameritrade)

Obr.2: Opcje VXX: JAN2019 (źródło: TD Ameritrade)

 

Weźmy przykładowo opcję put z ceną wykonania 25, poziom premii opcyjnej to 6.70 (Cena ask), w związku z czym za 1 kontrakt zapłacicie 670. Ta cena przedstawia zarówno nasze koszta jak i najwyższą możliwą stratę poniesioną w tej transakcji.

Punkt zwrotny (break-even) znajduje się na poziomie (strike – premium) czyli na poziomie 25 – 6.70 = 18.30. Chociaż z dzisiejszego punktu widzenia sprawia ten poziom odległe wrażenie, to pamiętajmy, że w ciągu ostatniego roku VXX obniżył się o ponad 70%.

 

Diagram zisku/ztráty nakoupené put opce, strike 25, expirace JAN19 (zdroj: TD Ameritrade)

Obr.3: Wykres zysku/strat nabytej opcji put z ceną wykonania 25 i wygaśnięciem w JAN19 (źródło: TD Ameritrade)

 

Jakie możliwe scenariusze mogą się wydarzyć (w trakcie wygaśnięcia – niebieska krzywa):

 • Cena instrumentu bazowego zmaleje pod B/E (czyli pod 18.30). W tej sytuacji zaksięgowalibyśmy z pozycji zysk – limituje nas praktycznie tylko zero. Przykładowo, o ile w terminie wygaśnięcia opcji cena VXX będzie wynosiła 15, cena opcji będzie wynosiła 10 (różnica ceny wykonania 25 i ceny 15 = 10), tyle że koszta zakupu wynosiły 6.7. A więc ostateczny zysk będzie 10 – 6.7 = 3.3 (330 USD/kontrakt)
 • Cena zostanie nad B/E, ale poniżej obranej przez nas ceny wykonania (25) – np.: jeżeli w trakcie wygaśnięcia opcji cena VXX będzie wynosiła 20, to wartość opcji będzie co prawda 5, my jednak zapłaciliśmy za nią 6.7. Nadal jesteśmy na kontrakcie stratni 1.7 (170 USD).
 • Cena zostanie nad ceną wykonania opcji – w tej sytuacji straciliśmy pełną premię opcyjną (strata 670 USD/kontrakt)

 

Zaznaczam, że chodzi o możliwe scenariusze w momencie wygaśnięcia opcji. Jednak w trakcie swojego „życia” cena opcji ulega zmianie – wpływa na nią wiele czynników. Chodzi np. o ruch ceny na rynku (im niżej tym lepiej), pozostały czas do wygaśnięcia (im bliżej do wygaśnięcia tym gorzej), ale też zmienności (wyższa zmienność instrumentu bazowego skutkuje wyższą ceną opcji). Czyli możliwe jest (i jest to normalne), że nie czekamy aż do wygaśnięcia opcji, ale zamykamy ją – jeżeli nadarzy się ciekawy profit – jeszcze w trakcie jej „życia”. Aktualny dzienny profit przedstawia na wykresie fioletowa krzywa (w platformie ThinkOrSwim możliwe jest jego modelowanie z uwzględnieniem ruchu instrumentu bazowego, w zależności od zmienności i czasu do wygaśnięcia). Ażeby można było to sobie lepiej wyobrazić – kiedy i w jakich okolicznościach można na opcji zarobić przykładowo 20 – 30% z zainwestowanego premium itp.

 

Jakie są podstawowe założenia handlu long put na zmiennym ETFie?

 • Wchodzimy, kiedy premie są niskie. (Opcja jest tania.) Idealnie wchodzimy po tym, co instrument bazowy wzrósł – koszty wejścia w pozycję są niższe. (Np. warunek wejścia VIX > 20. Ważne jest ustanowienie ścisłych reguł i ich konsekwentne dotrzymywanie w ramach systemu handlowego, więcej porozmawiamy o tym w następnych odcinkach)
 • Dobór miesiąca wygaśnięcia bardzo zależy od zmienności (jeżeli zmierzymy to np. za pomocą VIXU bądź za pomocą contango/backwardation na najbliższych VIX futures kontraktach) i oczywiście na stylu handlowym danego tradera. (To znaczy czy preferuje bardziej agresywne albo bardziej konserwatywne podejście):
  • Wyższa zmienność (ewentualnie rynek w backwardation) > bardziej agresywna ekspiracja na kilka tygodni – miesiące (antycypujemy powrót zmienności do „stanu normalnego” w horyzoncie tygodni i „pomoc contango”)
  • Niższa zmienność (rynek w contango) > wybieramy raczej bardziej odległy termin wygaśnięcia (6-18 miesięcy); nie można spodziewać się pomocy ze strony spadku zmienności. Pomoże nam efekt contango, który jest w takich chwilach bardzo wysoki (nawet 10% miesięcznie).

 

 • Zarządzanie pozycją:
  • Wejście najlepiej na podwyższonych poziomach instrumentu bazowego (spike zmienności na VIX, ewentualnie VIX futures w stanie backwardation, albo bardziej konserwatywnie – powrót rynku z backwardation do contango)
  • Wyjście:
   • Jeżeli cena opcji wzrośnie o 30-40% (to jest bardzo indywidualne, zależy również od ilości kontraktów – część z nich można zostawić otwartych dłużej, itp.)
   • Wg czasu pozostałego do wygaśnięcia – nie chcę ryzykować wzrost przeciw pozycji w ostatnich miesiącach przed wygaśnięciem. Zatem u długoterminowych pozycji (wygaśnięcie > 1 rok), profitujących z długofalowej niskiej skuteczności zamykam zagrania najpóźniej na 3 miesiące przed datą wygaśnięcia.

 

 • Jeżeli cena instrumentu bazowego porusza się przeciwko naszej pozycji
  • Zamykam zagranie po osiągnięciu 50% straty premii, to znaczy debet rolowanie do bardziej odległych ekspiracji (przewidując, że sytuacja jednak się uspokoi)
  • Możliwość regularnego wystawiania krótkotrwałych opcji put (tygodniowe – miesięczne, z cenami wykonania wg przeciętnego contango) przeciw długoterminowej pozycji long put, co umożliwi częściowo pokryć straty, jeżeli cena instrumentu bazowego rośnie

 

 

Małe podsumowanie

Zalety:

 • Ciekawy potencjał zysku
 • Jasno dana najwyższa strata = wpłacona premia
 • Żadne dodatkowe koszty shortu (borrowing-fee)

Wady:

 • Zazwyczaj wysoka inwestycja początkowa za kupno opcji
 • Nieudogodnienie natury raczej psychologicznej – żeby zagranie było zyskowne, musi się „coś” wydarzyć (cena musi się obniżyć, vs. sprzedaż OTM call opcji) w trakcie istnienia opcji

 

Podsumowanie:

Chociaż nie wygląda to tak na pierwszy rzut oka, nawet taka strategia opcyjna jest z powodzeniem stosowana w funduszach – na spekulację na spadek ceny bazowego rynku. (W naszym wypadku ETFu związanego ze zmiennością). Zaletami są z góry zdefiniowane koszta – czyli limitacja maksymalnej straty i żadne opłaty związane z shortem instrumentu. Dla niektórych, być może, potrzeba ruchu instrumentu bazowego w danych ramach czasowych jest, jak już wspomniałem psychologicznym nieudogodnieniem, jednak potencjalny profit jest ciekawy.

W kolejnym odcinku przyjrzymy się kombinacjom opcyjnym i wytłumaczymy sobie podstawy spreadowych strategii.

 

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *