If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en
Menu

Wstęp do lewarowanych ETFów

15 Gru 2017,

W tym odcinku mojej serii artykułów zapoznam państwa z lewarowanymi ETFami i wytłumaczę wam, w jaki sposób wpływa na te instrumenty „trackig-error” czyli innymi słowy compounding.

Owe lewarowane ETFy są zaprojektowane tak, aby ich dzienne % zyski czy straty były wielokrotnie większe w porównaniu do nielewarowanego instrumentu. W pierwszej chwili inwestorom może wydawać się to bardzo atrakcyjne – potencjalne zyski w porównaniu do standardowych nielewarowanych instrumentów mogą być faktycznie bardzo ciekawe. Ale chyba przeczuwacie już, że również ten medal ma swoją drugą stronę.

Przeanalizujmy teraz wspólnie możliwe sytuacje na rynku i zastanówmy się, jak wpłyną na cenę nielewarowanych i odwrotnie jak wpłyną na cenę lewarowanych ETFów. Jako przykład niech posłuży nam ETN:VXX (była już o nim mowa) i jego podwójnie lewarowana wersja ETF:UVXY.

 

  1. Ciągły wzrost

Załóżmy, że VXX wyrósł o 5% dziennie w ciągu zaledwie dwóch dni. Jako że UVXY jest podwójnie lewarowanym instrumentem, wzrósł o 10% w ciągu każdego z tych dwu dni. Dla uproszczenia i łatwiejszego zrozumienia ustalmy wartość obu instrumentów na początku obserwowanego przez nas okresu na 100.

Nowa wartość VXX będzie wynosiła 110.25 – czyli doszło do wzrostu o 10.25%. Natomiast UVXY osiągnie wartość 121 – co oznacza wzrost o 21%.

Można zatem stwierdzić, że w wypadku takiego scenariusza lewarowany ETF pokonuje wysokość owej dźwigni – ponieważ 21/10.25 = około 2.05.

 

  1. Ciągły spadek

Teraz przyjrzymy się sytuacji odwrotnej, czyli sytuacji ciągłego spadku cen na rynku.

Powiedzmy, że VXX zmalał o 5% w ciągu każdego z ostatnich dwu dni. Zatem logicznie UVXY maleje o 10% i kolejnych 10%. Ponownie zakładamy początkową cenę 100. Ergo VXX malejąc o 9.75% nabierze wartość 90.25, tymczasem UVXY zmaleje „tylko” o 19%, czyli do wartości 81.

Cena lewarowanego instrumentu obniżyła się w tym wypadku mniej razy, niż określa to mnożnik 2. Faktycznie to było tylko około 1.95x.

 

  1. Okres o wzmożonej zmienności lub problem posiadania długotrwałego

Zastanówmy się teraz nad jeszcze jednym przykładem. Powiedzmy, że zmienność rynkowa jest wyższa, że VXX wzrósł pierwszego dnia o 5% a drugiego o te 5% zmalał. Dwa razy lewarowany ETF: UVXY pierwszego dnia wzrośnie o 10% a drugiego dnia o 10% zmaleje.

O ile rozpoczniemy pierwszego dnia na cenie 100, VXX na koniec drugiego dnia ustabilizuje się na 99.75 (czyli zmaleje o 0.25%), zaś UVXY obniży się do wartości 99 (co oznacza spadek 1%.)

A zatem UVXY zaksięgował stratę 4x większą od nielewarowanego VXX.

Z powyższego scenariusza – scenariusz rynku zmiennego i konsekwentnie poruszającego się w trendzie bocznym – wynika, że lewarowany instrument traci nawet wtedy, kiedy cena instrumentu nielewarowanego pozostaje praktycznie bez zmian.

To jest bardzo ważna konkluzja. Można ją przedstawić na poniższym schemacie.

Vliv tržní volatility a srovnání vývoje u pákového a nepákového ETF

Obr.1: Porównanie wpływ zmienności rynkowej na rozwój lewarowanego i nielewarowanego ETFu

 

O ile cena instrumentu bazowego wzrośnie w trakcie pierwszego dnia z wartości 100 na wartość 125, aby później dnia drugiego zmalała ponownie do wartości 100, to 2x lewarowany instrument ETF wzrośnie pierwszego dnia na wartość 150 a drugiego dnia zmaleje do wartości 90.

A zatem trzymając pozycję krótką na lewarowanym instrumencie (spekulujemy na jego spadek), nie potrzebujemy zmiany w cenie instrumentu bazowego, aby w dwa dni wygenerować alfę w wysokości 10%. Brzmi ciekawie, nieprawdaż?

 

Na kolejnym wykresie widzicie porównanie wpływu dźwigni i zmienności na dezintegrację ETFów. Jeżeli wykorzystać ten sam przykład na 3x lewarowanych ETFach, powyższa różnica – „tracking-error” nie będzie wynosił 10%, ale 30%.

 

Vliv páky a volatility na rozpad 2x, 3x pákových ETF

Obr.2: Wpływ dźwigni i zmienności na dezintegrację 2x, 3x lewarowanych ETFów

 

Z powyższych faktów jasno wynika, że owe lewarowane ETFy w żadnym wypadku nie nadają się na trzymanie długoterminowe. Wręcz przeciwnie, są idealnymi kandydatami na długoterminowy short. Ale trzeba być ostrożnym i unikać niepotrzebnych błędów. Więcej na ten temat powiemy sobie w następnym odcinku tego cyklu artykułów.

 

 

Pobierż darmowy e-book

"Tajemnica zyskownych strategii"

ebook-pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *